Rudolf Chmela

Od roku 2010 pomáham manažérom, podnikateľom, firmám pri ich osobnom rozvoji a budovaní efektívnej systémovej firmy. Poskytujem služby ako  poradca, mentor, kouč (akreditácia ICF),  lektor a investor. Spoločnosť ARETY s.r.o. založená v roku 2016 sa zaoberá poradenstvom a investíciami pre začínajúcich podnikateľov. Požiadavky klientov na efektívnejšie formy vzdelávania viedli v roku 2020 k spusteniu projektu zameraného na osobný rozvoj www.SkrateneKnihy.sk. V roku 2022 sme odštartovali projekt AIKIDO manažment interaktívne workshopy realizované zážitkovou formou na témy obchodná komunikácia, konflikt ako príležitosť, vyjednávanie a ďalšie.

Životná filozofia:
Osud nie je otázka náhody, ale otázka voľby.
Vybrané referencie:
Ernst & Young
2009 Nominant na podnikateľa roka
Projekt Odyssey
2014 Mentoring začínajúcich manažériek
VOX Travel s.r.o.
2016 Interim manažér
AQUAREA s.r.o.
2020 Kouč, Interim manažér
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.
2022 Školenie obchodného tímu
Nexteria Leadership Academy
2023 Mentoring, Lektorská činnosť

Stiahnite si skrátenú e-knihu od Hermanna Simona: Ako prekonať krízu s 33 praktickými tipmi pre stabilizáciu vášho biznisu.

Zadajte e-mail na ktorý bude e-kniha zaslaná.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov.

Čo ma inšpiruje

Počas kariéry som videl množstvo mladých zapálených ľudí, ktorý verili svojmu podnikateľskému projektu.

Aká je skutočná situácia pri štarte do podnikania?

1. Nemožnosti získania lacných úverových zdrojov.
2. Žiadna alebo len malá znalosť procesov a organizácie spoločnosti.
3. Slabé obchodné a komunikačné zručnosti.

Výsledkom je, že do jedného roka zbankrotuje približne 1/3 novozaložených firiem a do troch rokov ich ostane len polovica.
Pýtal som sa, prečo by mali začínajúci podnikatelia opakovať moje chyby. Ak by som zostal v aktívnom manažmente, vedel by som zmeniť iba jednu spoločnosť. Takto viem byť nápomocný pre mnoho firiem.

Úspech klienta je to, čo ma na práci baví a napĺňa.

90%
firiem skrachuje pre zlú organizáciu a riadenie.

Čo je to Areting®?

Areting®– znalosti pre váš úspech

Človek môže odovzdať len niečo, čo sám prežil. Riešiť poradenstvo na základe teoretických znalostí považujem za nezodpovedné a do istej miery aj za nebezpečné.

Systém práce a prístup

Vždy som veľmi zvedavý s čím zákazník prichádza. Areting® je proces odovzdávania znalostí a hľadania optimálnych riešení pre konkrétne situácie. K tomuto procesu je možné na základe želania klienta pristupovať v roli kouča (kladenie otázok, definovania cieľov), v roli mentora (predávanie know-how), v roli poradcu (návrh riešení), v roli lektora (workshopy, školenia). Tréningom a výjazdmi na stretnutia sa zdokonaľujú získané vedomosti a overuje sa správnosť postupov v konkrétnej situácii (napr. pri obchodovaní, vyjednávaní…). Výsledkom sú konkrétne námety na zlepšenie podporujúce rozvojový potenciál partnera.

Ak človek nepripisuje vysoký záujem o osobný rozvoj nech sa o úspech ani nepokúša pretože sa mu to s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí. Úspech nie je konečný cieľ je to cesta, ktorá si vyžaduje neustále vzdelávanie, disciplínu a úsilie.

Naše know-how pre vás.

Žiadny človek ani firma nedisponuje všetkými znalosťami. Spoločnosť ARETY má stálych profesionálnych partnerov pre oblasť odborných školení, práva, ekonomiky… Každý človek má dostatok zdrojov na to, aby sa posunul dopredu. Mojou úlohou v tomto procese je byť nápomocný jednotlivcom a organizáciám odomykať svoj potenciál.

Prostredníctvom vedomostí získava človek nezávislosť a sebauspokojenie. Ak robí ešte aj prácu ktorá ho baví, stáva sa nielen ekonomicky úspešnejší, ale aj šťastnejší. Verím, že sa takto sa dá vybudovať lepšia ľudská spoločnosť.

Oblasti, zameranie:

Leadership (vedenie a riadenie tímov)
Zvládanie náročných rozhovorov
Manažérske zručnosti
Obchodnícke zručnosti
Firemné procesy a systém
Self manažment
Time manažment
Vyjednávanie

3 rady pre začínajúcich podnikateľov

1

Ak Ťa niečo baví, tak to rob a nedaj sa odradiť. Keď to ide ťažko znamená to, že ideš správnym smerom.

2

Nájdi si staršieho skúseného mentora a pozoruj ho ako pristupuje k riešeniu rozličných situácií. Veľa sa pýtaj a nechaj si poradiť. Nemusíš všetko prijať za svoje, ale môžeš si vybrať to, čo funguje a posúva Ťa dopredu.

3

Maj pod kontrolou seba samého, smer ktorým sa uberáš a čas za ktorý sa chceš posunúť k ďalšej méte.

Úvahy

O predaji

Na úspech v predaji dnes nestačí poznať svoj produkt a naučiť sa pár manipulatívnych predajných techník. Dnešný predaj je založený na interdisciplinárnom (založený na súčinnosti viacerých odborov, odvetví) prístupe. Je to ako v prípade starovekých lekárov, ktorý sa vyznali nielen v medicíne, ale aj filozofii, staviteľstve, matematike a boli vedcami i v ďalších odboroch. Dobrý predajca dnes nepredáva produkt, ale názory. Zaujíma sa o to, či môže vyriešiť nejakú situáciu, alebo nejaký problém a či bude ponúknuté riešenie dávať organizácii konkurenčnú výhodu.

O time manažmente

Manažéri by mali manažovať svoju energiu a nie čas. Vedúci pracovníci žijú dnes v tom, že keď robia multitasking (niekoľko vecí naraz), že je to super efektívne. Dnes sa manažéri musia viac ako kedykoľvek v minulosti sústreďovať na to, aby si boli vedomí daného okamihu. Vtedy je riadenie najefektívnejšie. Je to ako s presýpacími hodinami. V jednom okamihu prepadne vždy len jedno zrnko a ani keď ich budeme triasť nebudú padať rýchlejšie.

O líderstve

Líderstvo sa v mnohom podobá na bojové umenie. Na začiatku si myslíme, že sme vo všetkom najlepší. Náš pohľad na svet je: svet som ja zaujímam sa len o seba. Následne vstupujeme do dóžo (telocvične), kedy zistíme, že vlastne nič nevieme. Začíname sa učiť techniky pri ktorých sme tvrdý ako kameň a stále sa snažíme prejavovať svoju dominanciu aby sme boli akceptovaný v skupine. Radi pri tom používame nátlak. Neskôr sa dostávame do fázy dravej vody. Svet vidíme ako džungľu a správanie k ostatným riadime princípom, že prežije len ten najsilnejší. V tejto fáze máme radi konfrontáciu a vyhľadávame konkurenčný boj. Chceme vyhrať a používame pri tom svoju silu.

V takomto konkurenčnom svete žijeme dnes. Bojové umenie aikido má ešte ďalšie stupne vývoja. Fázu pokojnej vody kedy súperime len sami so sebou. Byť zajtra lepší, ako dnes. Fáza vzduchu sa vyznačuje jednotným pohľadom na svet postaveným na princípoch, pravde a spravodlivosti. Cieľom tejto fázy je hľadanie spolupráce a konsenzu.

Ak zastaneme na úrovni kameňa nikdy nebudeme šťastný, stále len s niekým súťažíme. Je to ako keď začneme dospievať, ale nevieme sa dostať do dospelosti.

O zmenách

Zmena je jediná istota ktorú máme. Zmena je v prvom rade časovo náročná práca pri vytváraní vzťahov, budovaní rešpektu a férového prostredia. Nesmie byť rozpor medzi tým, aké hodnoty vyžaduje firma a akými hodnotami sa riadia šéfovia a majitelia spoločnosti. Kúpiť si nové auto a ľudom tvrdiť, že firma na tom nie je tak dobre aby mohla vyplatiť prémie asi nie je tá najsprávnejšia cesta. Pri zavádzaní zmien je nevyhnutné získať na svoju stranu formálnych i neformálnych lídrov, ktorý budú nápomocný pre šírenie nových myšlienok a kultúry. Špeciálne motivačné programy a teambuildingy sú skôr odrazom toho, že manažér nezvláda svoju rolu. Namiesto toho môže byť istejšou a hlavne lacnejšou stratégiou zájsť s ľuďmi na pivo, ísť si zajazdiť na motocykli alebo trebárs si zabehnúť polmaratón. V uvoľnenom prostredí pri aktivitách ktoré majú ľudia radi, sa dá vyriešiť väčšina problémov a položiť základy na budúce systémové zmeny.

O vedení

Manipulatívne techniky ktoré sa v súčasnosti čím ďalej tým viac dostávajú do praxe, sú dôkazom bezradnosti manažérov. Úteky k týmto praktikám považujem skôr za dôkaz nezvládnutia manažérskej roli. Konatelia a manažéri si často myslia, že majú vždy pravdu, prípadne majú tendenciu brať do firmy rovnakých ľudí ako sú oni sami. Ale práve diverzita je vo firme dôležitá, lebo aj zákazníci sú rôzny. Firmy si tiež myslia, že finančná odmena urobí ľudí spokojnejších. Ale na vrchol sa nedá dosiahnuť peniazmi, ten je o sebarealizácii. Systém ktorý vyzdvihuje individualitu pomáha zvyšovať sebavedomie a tým i výkon organizácie.

Ako teda vytvoriť vysokovýkonné prostredie kde sa ľudia budú cítiť dobre? 
Počas kariéry som zistil, že 80% zamestnancov je buď pasívnych, alebo vedome neprejavuje o svoju prácu záujem. Zlepšovanie výkonnosti firiem v 21.storočí bude vychádzať z oblasti ľudského potenciálu a kreatívnych prístupov k riešeniu problémov a vývoju produktov. Veľmi bude závisieť od toho, či budú firmy ochotné posunúť zamestnancov od podriadenosti a dodržiavaniu pravidiel ku angažovanosti, sebarealizácii a autonómii.

O úspechu

Hlavný dôvod úspechu je sebapoznanie a sebakontrola. Keď nerozumiete sami sebe nemôžete rozumieť ostatným. Úspešný manažér musí rozumieť najmä sám sebe a najmä musí vedieť riadiť sám seba, to je to najdôležitejšie zo všetkého. Ľudia ktorý sa od mladosti vedia ovládať a odolávajú jednoduchým a príjemným riešeniam majú väčšiu šancu byť vo vyššom veku úspešnými podnikateľmi, alebo špičkovými manažérmi. Stresu je v biznise z roka na rok viac a na manažérov sú kladené veľmi vysoké nároky. Začiatkom deväťdesiatich rokov sme mali na rozhodovanie celé hodiny až dni. Dnes má manažér na rozhodovanie v niektorých prípadoch desiatky minút v lepšom prípade pár hodín. Skĺbiť kvalitu rozhodnutia s rýchlosťou je naozaj umenie. Našimi dvoma najväčšími darmi sú čas a sloboda voľby, akým spôsobom ho využijeme. Kľúčom je čas netráviť, ale investovať - do ľudí, do osobnej sily, do zmysluplných projektov a činností.

Referencie

Tatiana Mastráková

Tatiana Mastráková

Kouč a poradca Spiralia

Rudo mi dokázal pomôcť v čase, kedy som sa rozhodovala medzi skončením zamestnania a začatím vlastnej podnikateľskej činnosti. Nielen, že ma podporil v tejto myšlienke a dodal mi sebavedomie, ale viedol ma k získaniu potrebných vedomostí a zručností ako robiť úspešný predaj i čomu sa vyhýbať. Pri práci s Rudom som vnímala jeho obratnosť v komunikácii so zákazníkmi, získanou dlhoročnou realizáciou predaja i vedením firmy. Súčasne mi pomohol informáciami a svojim skúseným koučovacím a mentorským spôsobom pri rozbehu môjho podnikania.
Matej Lisý

Matej Lisý

CEO at Vox Travel

Rudo je môj kouč a mentor od januára 2013 kedy sme spolu začali pracovať. Vtedy som bol vo fáze keď som potreboval človeka so skúsenosťami ktorý mi pomôže sa zorientovať a ukázať smer ktorým by som mohol isť a zamakať na tom, aby som sa tam dostal. Dnes po viac ako 2 rokoch práce s Rudom som sa ja a moja firma dostala na úplne iný level a za to vďačím vo veľkej miere Rudovi. Teraz už môj smer poznám a je len na mne aby som neustále na sebe tvrdo pracoval a vzdelával sa. Rudo je veľmi seriózny človek, skúsený z oblasti manažmentu, riadenia ľudí, HR a ako kouč a mentor je špičkou vo svojom obore.
Martin Bobek

Martin Bobek

CIO/CTO/Enterpreneur

Rudolf je zkušený manažer, stratég a obchodník. Naše spolupráce byla založena na mentoringu ze strany Rudy. To co mi nejvíce pomohlo byly jeho zkušenosti z oblasti obchodního jednání, vyjednávání a mezilidských vztahů. Na Rudovi oceňuji jeho zapálení pro věc, upřímné jednání, pomoc v jakékoliv situaci a mentální propojení jeho sportovních aktivit s profesními.
Sebastián Nemčok

Sebastián Nemčok

Operations manager at Manuvia Expert Recruitment

Rudo je skutočne veľký profesionál vo svojom obore. Okrem inovatívnych metód, ktoré pri svojej práci využíva, dokáže zároveň v ľuďoch zapáliť motiváciu pre prezentovanú tému a držať ich v strehu a angažovaných počas celého školenia. A to je presne to, čo očakávate od školiteľa, mentora, či coacha. Zároveň je to človek s ktorým rád zájdeš na kávu, či pivo a preberieš niektoré témy viac voľne. :) Jeho služby rád využijem aj v budúcnosti, či by sa týkali mňa osobne ako manažéra, alebo môjho tímu.
 Diana Nagyová

Diana Nagyová

Owner & Founder of Oktava Academy

Už je to pár mesiacov, kedy som mala s Rudom posledný mentoring a musím povedať, že myšlienky z našich hodín čerpám na dennej báze. Je neskutočné ako mi tieto hodiny otvorili oči, či už v pracovnej alebo osobnej sfére. Najviac si cením praktickosť informácií, ktoré som dokázala hneď aplikovať a tak vidieť okamžité zlepšenia v mojom podnikaní. Vďaka mentoringu s Rudom sa nám zlepšila firemná kultúra, rýchlejšia a efektívnejšie dosahujeme ciele, "problémy" sme premenili na príležitosti a získala som sebavedomie pri manažovaní podniku. Veľká vďaka!
Zuzana Andrášiková

Zuzana Andrášiková

HR Training & Development Coordinator of GEFCO SLOVAKIA

Produkt s názvom SkrátenéKnihy.sk sme zaradili do nášho firemného samovzdelávania pred viacej ako rokom. Ocenili sme najmä rôznorodosť tém, z ktorých si vedeli vybrať či už manažéri, špecialisti alebo ktokoľvek, kto na sebe chcel v nejakej oblasti aktívne pracovať. Hneď ako kolegovia pochopili, že nemusia čítať celé dni, ale stačí im hodina počúvania, napríklad v aute počas dochádzania do práce, začali ich skrátené audio knihy vyhľadávať aj sami. Určite odporúčam aktivovať si produkt každej firme, ktorá má možnosť poskytnúť svojim zamestnancom aj neformálne vzdelávanie.
Nexteria 2023 workshop - Konflikt ako hrozba alebo príležitosť?

Nexteria 2023 workshop - Konflikt ako hrozba alebo príležitosť?

https://www.linkedin.com/posts/activity-7113453953563942912-GQmG?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Reakcie študentov: • Bola to jedna z najlepších aktivít. Všetky rady a nápady sú aplikovateľné do života na ďalší deň. • Povedala by som, že som získala istý "nadhľad" nad konfliktami. • Najviac so mnou zarezonovala myšlienka, že kto sa pýta, ten vedie konverzáciu a jej smerovanie. • Workshop sa mi veľmi páčil a určite neľutujem že som si ho vybral. Dve veci ktoré vypichnem z toho čo si odnášam je že robiť veci na vedomej úrovni a že keď poviem nie nemusím to vždy vysvetľovať. • Aktivity na workshope mi prišli super veľakrát boli vizualizované pomocou Aikida takže to bolo veľmi ľahko uchopiteľné. • Veľa myšlienok a inšpirácie, napr. sebavedomý postoj na ulici aj pri bežnej komunikácii, backtracking, Aikido ako prevencia šikany na školách. • Myslím, že takýto workshop by mal dostať celý svet. Život by bol krásny.
Lucia Žiaková

Lucia Žiaková

CEO & owner of Vox Travel

Projekt SkrátenéKnihy.sk ma ako manažéra zaujal a prístupy som preto vybavila aj kolegom v teame. Po prihlásení sú k dispozícii rôzne knihy v skrátenej forme a aj v audio verzii, čo ja ako milovník podcastov veľmi oceňujem. Viete sa tak ľahko, rýchlo a pohodlne dostať k rôznym cenným informáciám a inšpiratívnym príbehom. Osobne ma najviac zaujali knihy z oblasti manažmentu, ale aj psychológie a príbehy úspešných osobností. SkrátenéKnihy.sk odporúčam každému, kto má chuť sa vzdelávať a rozširovať svoje obzory.
Veronika Vranová

Veronika Vranová

Owner of VV Marketing

Portál SkrátenéKnihy.sk som objavila vďaka našej spolupráci pred viac ako rokom. Odvtedy sa stali mojou súčasťou či už pri práci, alebo v aute. Vďaka širokému zameraniu audio kníh si tam podľa mňa nájde každý to svoje. Najväčším prínosom pre mňa je ich efektivita. SkrátenéKknihy.sk mi ušetrili desiatky hodín hľadania odpovedí a študovania informácii nielen z biznisu, ale aj zo psychológie či osobnej efektivity. Ak chcete efektívne napredovať, tak vám tento portál odporúčam všetkými 20timi.

Kontaktný formulár ARETY