Rudolf Chmela

Od roku 2010 pomáham manažérom, podnikateľom, firmám pri ich osobnom rozvoji a budovaní efektívnej systémovej firmy. Poskytujem služby ako investor, nezávislý poradca, mentor a kouč (akreditácia ICF). Spoločnosť ARETY s.r.o. založená v roku 2016 sa zaoberá investíciami a poradenstvom pre začínajúcich podnikateľov. Požiadavka klientov na efektívnejšie formy vzdelávania viedla v roku 2020 k spusteniu projektu www.SkrateneKnihy.sk, ktorý je zameraný na osobný rozvoj a podnikanie. 

Životná filozofia:
Osud nie je otázka náhody, ale otázka voľby.
Vybrané referencie:
Ernst & Young
2009 nominant na podnikateľa roka
Projekt Odyssey
2014 mentoring začínajúcich manažériek
VOX Travel s.r.o.
2016 Interim manager
AQUAREA s.r.o.
2020 Kouč, Interim manager

Stiahnite si skrátenú e-knihu od Hermanna Simona: Ako prekonať krízu s 33 praktickými tipmi pre stabilizáciu vášho biznisu.

Zadajte e-mail na ktorý bude e-kniha zaslaná.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov.

Čo ma inšpiruje

Počas kariéry som videl množstvo mladých zapálených ľudí, ktorý verili svojmu podnikateľskému projektu.

Aká je skutočná situácia pri štarte do podnikania?

1. Nemožnosti získania lacných úverových zdrojov.
2. Žiadna alebo len malá znalosť procesov a organizácie spoločnosti.
3. Slabé obchodné a komunikačné zručnosti.

Výsledkom je, že do jedného roka zbankrotuje približne 1/3 novozaložených firiem a do troch rokov ich ostane len polovica.
Pýtal som sa, prečo by mali začínajúci podnikatelia opakovať moje chyby. Ak by som zostal v aktívnom manažmente, vedel by som zmeniť iba jednu spoločnosť. Takto viem byť nápomocný pre mnoho firiem.

Úspech klienta je to, čo ma na práci baví a napĺňa.

90%
firiem skrachuje pre zlú organizáciu a riadenie.

Čo je to Areting®?

Areting®– znalosti pre váš úspech

Človek môže odovzdať len niečo, čo sám prežil. Riešiť poradenstvo na základe teoretických znalostí považujem za nezodpovedné a do istej miery aj za nebezpečné.

Systém práce a prístup

Vždy som veľmi zvedavý s čím zákazník prichádza. Areting® je proces odovzdávania znalostí a hľadania optimálnych riešení pre konkrétne situácie. K tomuto procesu je možné na základe želania klienta pristupovať v roli kouča (kladenie otázok, definovania cieľov), v roli mentora (predávanie know-how), alebo v roli poradcu (návrh riešení). Tréningom a výjazdmi na stretnutia sa zdokonaľujú získané vedomosti a overuje sa správnosť postupov v konkrétnej situácii (napr. pri vyjednávaní). Výsledkom sú konkrétne námety na zlepšenie podporujúce rozvojový potenciál partnera.

Ak človek nepripisuje vysoký záujem o osobný rozvoj nech sa o úspech ani nepokúša pretože sa mu to s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí. Úspech nie je konečný cieľ je to cesta, ktorá si vyžaduje neustále vzdelávanie, disciplínu a úsilie.

Naše know-how pre vás.

Žiadny človek ani firma nedisponuje všetkými znalosťami. Spoločnosť ARETY má stálych profesionálnych partnerov pre oblasť odborných školení, práva, ekonomiky… Každý človek má dostatok zdrojov na to, aby sa posunul dopredu. Mojou úlohou v tomto procese je byť nápomocný jednotlivcom a organizáciám odomykať svoj potenciál.

Prostredníctvom vedomostí získava človek nezávislosť a sebauspokojenie. Ak robí ešte aj prácu ktorá ho baví, stáva sa nielen ekonomicky úspešnejší, ale aj šťastnejší. Verím, že sa takto sa dá vybudovať lepšia ľudská spoločnosť.

Oblasti, zameranie:

Firemné procesy a systém
Leadership (vedenie a riadenie tímov)
Zvládanie náročných rozhovorov
Manažérske zručnosti
Obchodnícke zručnosti
Soft skills
Motivácia
Inner Game of team

3 rady pre začínajúcich podnikateľov

1

Ak Ťa niečo baví, tak to rob a nedaj sa odradiť. Keď to ide ťažko znamená to, že ideš správnym smerom.

2

Nájdi si staršieho skúseného mentora a pozoruj ho ako pristupuje k riešeniu rozličných situácií. Veľa sa pýtaj a nechaj si poradiť. Nemusíš všetko prijať za svoje, ale môžeš si vybrať to, čo funguje a posúva Ťa dopredu.

3

Maj pod kontrolou seba samého, smer ktorým sa uberáš a čas za ktorý sa chceš posunúť k ďalšej méte.

Úvahy

O predaji

Na úspech v predaji dnes nestačí poznať svoj produkt a naučiť sa pár manipulatívnych predajných techník. Dnešný predaj je založený na interdisciplinárnom (založený na súčinnosti viacerých odborov, odvetví) prístupe. Je to ako v prípade starovekých lekárov, ktorý sa vyznali nielen v medicíne, ale aj filozofii, staviteľstve, matematike a boli vedcami i v ďalších odboroch. Dobrý predajca dnes nepredáva produkt, ale názory. Zaujíma sa o to, či môže vyriešiť nejakú situáciu, alebo nejaký problém a či bude ponúknuté riešenie dávať organizácii konkurenčnú výhodu.

O time manažmente

Manažéri by mali manažovať svoju energiu a nie čas. Vedúci pracovníci žijú dnes v tom, že keď robia multitasking (niekoľko vecí naraz), že je to super efektívne. Dnes sa manažéri musia viac ako kedykoľvek v minulosti sústreďovať na to, aby si boli vedomí daného okamihu. Vtedy je riadenie najefektívnejšie. Je to ako s presýpacími hodinami. V jednom okamihu prepadne vždy len jedno zrnko a ani keď ich budeme triasť nebudú padať rýchlejšie.

O líderstve

Líderstvo sa v mnohom podobá na bojové umenie. Na začiatku si myslíme, že sme vo všetkom najlepší. Náš pohľad na svet je: svet som ja zaujímam sa len o seba. Následne vstupujeme do dóžo (telocvične), kedy zistíme, že vlastne nič nevieme. Začíname sa učiť techniky pri ktorých sme tvrdý ako kameň a stále sa snažíme prejavovať svoju dominanciu aby sme boli akceptovaný v skupine. Radi pri tom používame nátlak. Neskôr sa dostávame do fázy dravej vody. Svet vidíme ako džungľu a správanie k ostatným riadime princípom, že prežije len ten najsilnejší. V tejto fáze máme radi konfrontáciu a vyhľadávame konkurenčný boj. Chceme vyhrať a používame pri tom svoju silu.

V takomto konkurenčnom svete žijeme dnes. Bojové umenie aikido má ešte ďalšie stupne vývoja. Fázu pokojnej vody kedy súperime len sami so sebou. Byť zajtra lepší, ako dnes. Fáza vzduchu sa vyznačuje jednotným pohľadom na svet postaveným na princípoch, pravde a spravodlivosti. Cieľom tejto fázy je hľadanie spolupráce a konsenzu.

Ak zastaneme na úrovni kameňa nikdy nebudeme šťastný, stále len s niekým súťažíme. Je to ako keď začneme dospievať, ale nevieme sa dostať do dospelosti.

O zmenách

Zmena je jediná istota ktorú máme. Zmena je v prvom rade časovo náročná práca pri vytváraní vzťahov, budovaní rešpektu a férového prostredia. Nesmie byť rozpor medzi tým, aké hodnoty vyžaduje firma a akými hodnotami sa riadia šéfovia a majitelia spoločnosti. Kúpiť si nové auto a ľudom tvrdiť, že firma na tom nie je tak dobre aby mohla vyplatiť prémie asi nie je tá najsprávnejšia cesta. Pri zavádzaní zmien je nevyhnutné získať na svoju stranu formálnych i neformálnych lídrov, ktorý budú nápomocný pre šírenie nových myšlienok a kultúry. Špeciálne motivačné programy a teambuildingy sú skôr odrazom toho, že manažér nezvláda svoju rolu. Namiesto toho môže byť istejšou a hlavne lacnejšou stratégiou zájsť s ľuďmi na pivo, ísť si zajazdiť na motocykli alebo trebárs si zabehnúť polmaratón. V uvoľnenom prostredí pri aktivitách ktoré majú ľudia radi, sa dá vyriešiť väčšina problémov a položiť základy na budúce systémové zmeny.

O vedení

Manipulatívne techniky ktoré sa v súčasnosti čím ďalej tým viac dostávajú do praxe, sú dôkazom bezradnosti manažérov. Úteky k týmto praktikám považujem skôr za dôkaz nezvládnutia manažérskej roli. Konatelia a manažéri si často myslia, že majú vždy pravdu, prípadne majú tendenciu brať do firmy rovnakých ľudí ako sú oni sami. Ale práve diverzita je vo firme dôležitá, lebo aj zákazníci sú rôzny. Firmy si tiež myslia, že finančná odmena urobí ľudí spokojnejších. Ale na vrchol sa nedá dosiahnuť peniazmi, ten je o sebarealizácii. Systém ktorý vyzdvihuje individualitu pomáha zvyšovať sebavedomie a tým i výkon organizácie.

Ako teda vytvoriť vysokovýkonné prostredie kde sa ľudia budú cítiť dobre? 
Počas kariéry som zistil, že 80% zamestnancov je buď pasívnych, alebo vedome neprejavuje o svoju prácu záujem. Zlepšovanie výkonnosti firiem v 21.storočí bude vychádzať z oblasti ľudského potenciálu a kreatívnych prístupov k riešeniu problémov a vývoju produktov. Veľmi bude závisieť od toho, či budú firmy ochotné posunúť zamestnancov od podriadenosti a dodržiavaniu pravidiel ku angažovanosti, sebarealizácii a autonómii.

O úspechu

Hlavný dôvod úspechu je sebapoznanie a sebakontrola. Keď nerozumiete sami sebe nemôžete rozumieť ostatným. Úspešný manažér musí rozumieť najmä sám sebe a najmä musí vedieť riadiť sám seba, to je to najdôležitejšie zo všetkého. Ľudia ktorý sa od mladosti vedia ovládať a odolávajú jednoduchým a príjemným riešeniam majú väčšiu šancu byť vo vyššom veku úspešnými podnikateľmi, alebo špičkovými manažérmi. Stresu je v biznise z roka na rok viac a na manažérov sú kladené veľmi vysoké nároky. Začiatkom deväťdesiatich rokov sme mali na rozhodovanie celé hodiny až dni. Dnes má manažér na rozhodovanie v niektorých prípadoch desiatky minút v lepšom prípade pár hodín. Skĺbiť kvalitu rozhodnutia s rýchlosťou je naozaj umenie. Našimi dvoma najväčšími darmi sú čas a sloboda voľby, akým spôsobom ho využijeme. Kľúčom je čas netráviť, ale investovať - do ľudí, do osobnej sily, do zmysluplných projektov a činností.

Referencie

Tatiana Mastráková

Tatiana Mastráková

Kouč a poradca Spiralia

Rudo mi dokázal pomôcť v čase, kedy som sa rozhodovala medzi skončením zamestnania a začatím vlastnej podnikateľskej činnosti. Nielen, že ma podporil v tejto myšlienke a dodal mi sebavedomie, ale viedol ma k získaniu potrebných vedomostí a zručností ako robiť úspešný predaj i čomu sa vyhýbať. Pri práci s Rudom som vnímala jeho obratnosť v komunikácii so zákazníkmi, získanou dlhoročnou realizáciou predaja i vedením firmy. Súčasne mi pomohol informáciami a svojim skúseným koučovacím a mentorským spôsobom pri rozbehu môjho podnikania.
Matej Lisý

Matej Lisý

CEO at Vox Travel

Rudo je môj kouč a mentor od januára 2013 kedy sme spolu začali pracovať. Vtedy som bol vo fáze keď som potreboval človeka so skúsenosťami ktorý mi pomôže sa zorientovať a ukázať smer ktorým by som mohol isť a zamakať na tom, aby som sa tam dostal. Dnes po viac ako 2 rokoch práce s Rudom som sa ja a moja firma dostala na úplne iný level a za to vďačím vo veľkej miere Rudovi. Teraz už môj smer poznám a je len na mne aby som neustále na sebe tvrdo pracoval a vzdelával sa. Rudo je veľmi seriózny človek, skúsený z oblasti manažmentu, riadenia ľudí, HR a ako kouč a mentor je špičkou vo svojom obore.
Martin Bobek

Martin Bobek

CIO/CTO/Enterpreneur

Rudolf je zkušený manažer, stratég a obchodník. Naše spolupráce byla založena na mentoringu ze strany Rudy. To co mi nejvíce pomohlo byly jeho zkušenosti z oblasti obchodního jednání, vyjednávání a mezilidských vztahů. Na Rudovi oceňuji jeho zapálení pro věc, upřímné jednání, pomoc v jakékoliv situaci a mentální propojení jeho sportovních aktivit s profesními.

Kontaktný formulár ARETY